Grand Cru '82
 

OnTip
Doublette Ranking
Nationele Petanque Competitie
Zo is het GEREGELD !


Nieuw Spelreglement.
Misschien wist u het al lang.
Of misschien wist u het nog niet.
Het Internationaal Spelreglement Petanque, kortweg ISP, komt per 1 maart 2017 te vervallen.
Het wordt vervangen door het

"Reglement voor de PetanqueSport"

Afgekort RPS. Van af die datum (1 maart 2017) wordt er dus volgens dit nieuwe reglement gespeeld.
De vraag die u als speler snel zal stellen is, is er veel veranderd?
Het antwoord is: op sommige plaatsen is er tekstueel iets aangepast. In sommige artikelen is er qua spelregels iets veranderd.
De meest opvallende veranderingen zijn in artikel 3, artikel 6, artikel 10, artikel 23, artikel 26 en in artikel 31 aangebracht.

Artikel 3, Goedgekeurde buts.
In dit artikel is toegevoegd: Het gewicht van een but moet tenminste 10 gram zijn en ten hoogste 18 gram. Er waren kunststof buts in de handel die met een magneet konden worden opgenomen. Deze ferromagnetische kunstof butjes zijn niet meer toegestaan. Dus ziet u iemand die een but opneemt met een magneet, dan is deze niet toegestaan en dient vervangen te worden door een wel toegestaan butje. Of in het andere geval, heeft u zo'n but dan mag u deze niet meer gebruiken.

Artikel 6, Begin van het spel; de werpcirkel

Hier is toegevoegd aan de spelregels: Een werpcirkel moet altijd worden gemarkeerd vóór het but wordt uitgeworpen.  Een andere wijziging in dit artikel is het uitwerpen van het but. Dit was voorheen geregeld in artikel 7. De wijziging bij het uitwerpen van het but is het volgende: voorheen mocht men het but indien dit niet reglementair was uitgeworpen tot driemaal toe opnieuw proberen. Vanaf nu mag de equipe die de toss of de voorgaande werpronde gewonnen heeft, het but maar éénmaal uitwerpen. Is dat onreglementair gebeurd, dan heeft de tegenstander het recht om het but op elke willekeurige, reglementaire plaats in het toegestane speelveld te leggen. Het hoeft dus niet meer uitgeworpen te worden maar kan direct op een plaats in het speelveld geplaatst worden.

Artikel 10, Verplaatsing van opstakels

Hier is in de laatste regel een kleine toevoeging geplaatst. In het oude reglement stond spelers die zich niet houden aan deze regels, riskeren de scantie genoemd in artikel 34. Dit is geworden : Voor spelers die zich niet houden aan deze regel, met name in geval van vegen voor een te schieten boule, gelden de sanctie als genoemd in artikel 35.
Wat gebeurde er namelijk vaak: de tireur veegde een hoopje grind opeen voor de te schieten boule. Als de boule dan in het geformeerde hoopje grind voor de te schieten boule kwam bleef deze vaker op die plaats achter. Carreau dus.
Op de andere drie wijzigingen in de artikelen 23, 26 en 31, kom ik volgende kee rterug.

Heb je vragen over dit stukje van zo is het geregeld, schrijf het op en laat het me weten. Mogelijk een onderwerp om de volgende keer aandacht aan te besteden.

© PS Production