JEU DE BOULESVERENIGING GRAND CRU ‘82

Actueel Nieuws

BoulLessen november 2021

Ook dit jaar werden er weer boullessen gegeven om mensen kennis te laten maken met onze sport en ze (hopelijk) zo enthousiast te krijgen, dat zij lid worden van de vereniging. Op 7, 14 en 21 november van 11:00 tot 13:30 uur leerden een aantal vrijwilligers van onze club de “cursisten” de basisbeginselen van petanque. Voor deze leergang hadden zich 34 belangstellenden aangemeld. Dag 1 op 7 november: Na een korte algemene inleiding door Dody werd er in groepjes van vier onder leiding van een instructeur vooral op de techniek van het pointeren op verschillende afstanden geoefend. Belangrijk hierbij was telkens de balvoering en de balans van de werparm. Er werd extra gelet op het niet draaien van de pols en het gestrekt houden van de werparm. Na de pauze werd er een partijtje gespeeld waarbij de basisspelregels aan de orde kwamen. Het bleek toch niet zo’n gemakkelijk spelletje! Dag 2 op 14 november: Op dag 2 werd er eerst nog even geoefend op de correcte houding en de juiste beweging van de werparm. Daarna kwam het tireren aan bod: Een heel effectieve worp, maar ook meteen een heel risicovolle. Immers, een wat verkeerd geplaatste boule komt vaak nog wel in de buurt van de but terecht, een mis geschoten boule eindigt ver achter in de baan of gaat zelfs uit. Er werd weer afgesloten met een partijtje. Dag 3 op 21 november: Op de laatste dag werden er twee wedstrijden gespeeld met het Bal-in-de-Zak-systeem. De “cursisten” moesten hierbij de geleerde technieken in de praktijk brengen. De begeleiders gaven nu minder technische en meer tactische aanwijzingen. Die twee zaken combineren viel niet altijd mee. Na afloop werden er prijsjes uitgereikt aan de vijf beste spelers en aan de minst fortuinlijke. Veel deelnemers vulden een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap in. Zij kunnen in de maand december al komen spelen. Vanaf januari konden zij deelnemen aan trainingen speciaal gericht op beginners.

Verenigingsinformatie

JEU DE BOULESVERENIGING GRAND CRU ‘82

BoulLessen