JEU DE BOULESVERENIGING GRAND CRU ‘82

Actueel Nieuws

Algemene informatie

JEU DE BOULESVERENIGING GRAND CRU ‘82

Geschiedenis

Hoe is het allemaal zo gekomen?

Eind jaren 70 was er in Den Haag in de Zuidlarenstraat een jeu de boulesvereniging met de naam De Goede Worp. Van deze vereniging waren de in Voorburg wonende heer en mevrouw De Jong lid. Via kennissen hoorden zij van een hele kleine jeu de boulesvereniging die gehuisvest was in Leidschendam achter Café De Zwaan, gelegen aan de Delftsekade in het oude dorpsdeel aan de Vliet. Omdat zij dichterbij Leidschendam woonden, ging het echtpaar eens een kijkje nemen in het café. Daar troffen zij het echtpaar Balkenende aan met de schoonouders van mevrouw Balkenende. Een complete vereniging van 8 leden, zonder bestuur, zonder statuten, maar wel met een eigen baantje. Al snel werd de vereniging uitgebreid met familieleden en vrienden. Het baantje achter het café werd te klein en er moest gezocht worden naar een ander terrein. In Leidschendam-Noord was een sportterrein waar twee voetbalclubs, RKAVV (Rooms Katholieke Aloyisius VoetbalVereniging) en SEV (Sport en Vriendschap), hun wedstrijden speelden. De families Balkenende en De Jong togen daar naartoe om te vragen of er misschien een mogelijkheid was om een plaatsje vrij te maken voor een paar mensen die jeu de boule wilden spelen. Het onbekende woord Petanque was nog niet ingeburgerd, dus bleef het voorlopig bij jeu de boule. SEV had wel wat voor de bezoekers. Zij hadden een trainingsveld met als ondergrond gravel, daar mochten ze wel gebruik van maken. Opgetogen over dit aanbod kwamen de toenmalige leden bij elkaar over hoe het nu verder kon gaan. Het aanbod van SEV werd heel enthousiast ontvangen, temeer omdat de ondergrond uitstekend geschikt was voor jeu de boule. Na een kort overleg werd besloten om er dan ook maar gelijk een echte vereniging van te maken, met statuten, met een bestuur en aansluiting bij de toen al bestaande Nederlandse Jeu de Boules Bond. Eerst moest er nog een naam gevonden worden. De Jong, die een echte Francophile was, kwam met een naam die gebruikt wordt voor een wijn van grote klasse, nl. “Grand Cru”. Hij was er zeker van dat de vereniging er ook een zou worden van grote klasse. Om zich de onderscheiden van het predicaat dat alleen voor wijn wordt gebruikt, werd ook het oprichtingsjaar eraan toegevoegd. Zo ontstond Grand Cru ’82. Het eerste bestuur bestond uit het echtpaar Aad en Ida de Jong, het echtpaar Arie en Ria Balkenende en de heer De Bruin. Er was een mooi speelveld, er waren wat bankjes en een thermoskan voor de warme koffie. Wat wil je nog meer? Nou Aad de Jong, die tot voorzitter was gekozen, wilde meer, veel meer. Natuurlijk mochten zij af en toe gebruik maken van de kantine van gastheer SEV, zeker bij de toernooien die toen ook al werden georganiseerd, maar dat was toch niet van de vereniging zelf en de verdiensten verdwenen ook in de kas van SEV. Aad had een mooie portocabin op het oog die als kantine c.q. schuilplaats kon worden gebruikt en waar een heus kopje koffie kon worden gezet. Het jeu de boule-terrein op de accommodatie lag aan een fiets/wandelpad en het gebeurde regelmatig dat voorbijgangers stopten om dat gegooi met die stalen ballen te aanschouwen. Het kleine clubje dat toen speelde, presteerde het om deze toeschouwers naar binnen te halen en kennis te laten maken met de sport. En dat had succes! Binnen 1 jaar groeide de club naar 80 leden. Een jaar later nog eens 80 leden erbij. Jaar na jaar groeide de vereniging uit tot een aanzienlijk aantal leden. Zo eind jaren 80 nam de voorzitter het initiatief om de portocabin op te ruimen en een boulodrome te laten bouwen. Omdat hij regelmatig in zijn huisje in Frankrijk vertoefde, had hij daar in Frankrijk een overdekte accommodatie gezien. Nu is dat in Frankrijk niet hard nodig, maar in het koude en regenachtige Nederland zou dat een uitkomst zijn. De plannen werden gesmeed, de benodigde stappen werden ondernomen, in 1986 werd een bouwfonds gestart, gesprekken met de gemeente en SEV werden gehouden. Het eerste Boulodrome in Nederland werd gebouwd. Maar dan…..! De opening werd verricht door de wethouder van sport van de gemeente Leidschendam die in zijn speech moest meedelen dat Grand Cru’ 82 helaas moest verhuizen, omdat het gehele sportterrein was verkocht aan de Octrooiraad. De Octrooiraad zou voor het Europees Octrooibureau een groot, van internationale allure getuigend, kantoor op die plek willen bouwen. Dit was een grote domper op het openingsfeest. Er moest gezocht worden naar een andere locatie met als gevolg een andere overdekte hal. Met hulp van de gemeente werd een terrein gevonden op het Fluitpolderplein naast zwembad De Fluit, waar de vereniging nog steeds gevestigd is. Op 25 mei 1991 kon de club verhuizen. Inmiddels was het ledenaantal gegroeid naar 360 leden. Wij hadden op dat moment niet alleen de mooiste, maar ook de grootste vereniging van Nederland. Nog voordat de opening was verricht kwam het bericht dat het Europees Octrooibureau toch niet in Leidschendam zou gaan bouwen. De verhuizing was niet nodig geweest, maar het was niet erg, omdat wij er niet slechter op waren geworden. De voorzitter, Aad de Jong, kreeg bekendheid in de Nederlandse Jeu de Bouleswereld. Hij kreeg het voor elkaar om 5 jaar achter elkaar de Play Offs binnen te halen. Play Offs waren wedstrijden waarvan de winnaar werd uitgezonden naar het Wereld Kampioenschap Petanque. Tevens werden er op deze dag de Nederlandse kampioenschappen Vrouwen en Jeugd gespeeld. Aad was een uitstekende organisator; in deze 5 jaar konden wij rekenen op meer dan 400 bezoekers. Aad liet een tribune bouwen, zodat de vele toeschouwers bij deze Plays Offs de wedstrijden goed konden bekijken. Dit waren gouden jaren voor de vereniging. Wij deden heel goed mee in de diverse competites. Zo langzamerhand verdween het grote aantal leden dat in de jaren 80 lid was geworden door ouderdom of overlijden. De toestroom van toen is er niet meer. Aad de Jong, die 26 jaar voorzitter is geweest, overleed een jaar na zijn aftreden. De club die hij zo groot heeft gemaakt bestaat nog steeds en het is nog steeds een fijne vereniging, weliswaar met minder leden dan de 360 die er in de hoogtijdagen waren. In 2022 bestond Grand Cru ‘82 40 jaar en dat is op 23 juli 2022 met een uitgebreid feest bij de vereniging gevierd!
Eerste bestuursvergadering  Vlnr: Ida de Jong, Aad de Jong, Ria Balkenende, Arie Balkenende De kantine wordt geopend Er worden steeds meer toernooien georganiseerd De eerste clubkleding De kantine 2021 Voormalig Café De Zwaan aan de Delftsekade in Leidschendam