JEU DE BOULESVERENIGING GRAND CRU ‘82

Actueel Nieuws

Vernieuwde website

Het uiterlijk van de website van Grand Cru ‘82 is behoorlijk veranderd. Na 20 jaar (!) de website van onze vereniging te hebben onderhouden, heeft Peter Seilberger per 1 november 2021 het stokje overgedragen aan Theo Proost. Peter heeft voor zijn trouwe inzet uiteraard een passende attentie ontvangen. Peter is ook de ontwerper van de gebruiksvriendelijke en overzichtelijke website. Het was dan ook de bedoeling, dat Theo de website in de bestaande vorm zou voortzetten. Helaas dook er een probleem op: Peter werkt op een Apple-computer, terwijl Theo een Windows-machine gebruikt. En het door Peter gehanteerde webprogramma bestond niet voor Windows. Toen zat er niets anders op, dan de website opnieuw op te bouwen met een nieuwe lay-out. Pagina voor pagina moest opnieuw worden gebouwd, waarbij Theo zoveel mogelijk het ontwerp en de indeling van Peter volgde. De reden hiervoor was dat de website goed was zoals hij was en Theo de gebruikers niet wilde verwarren met een volledig andere menu-structuur. Toch was het onvermijdelijk dat er hier en daar een paar dingetjes anders werden. Het uiterlijk en vooral de kleurstellingen hebben een opfrisbeurt gekregen. Het bouwen van een website is een langdurig proces; het is een kwestie van schaven en nog eens schaven, polijsten en nog eens polijsten tot de site een “definitieve” versie bereikt. Zover zijn we nog lang niet. In de komende tijd zal er nog wel het een en ander aan de site veranderen. Update April 2022: Het is allemaal wat anders gelopen…. Theo had er plezier in en is voortvarend te werk gegaan en heeft in korte tijd een prachtige nieuwe website opgebouwd. Helaas heeft Theo maar een half jaar aan de website kunnen werken, na een kort ziekbed is hij ons op 28 maart ontvallen. Per april 2022 heeft René van Donk het stokje overgenomen en zal het werk van Theo voortzetten. Dankzij de zeer secure administratie en backups van Theo was het overnemen goed te doen en kan er verder gebouwd worden aan Theo zijn kunstwerk! We zijn Theo veel dank verschuldigd voor de vele uren die hij er, zelfs tot het laatst tijdens zijn ziekte, in heeft gestoken!

Algemene informatie

JEU DE BOULESVERENIGING GRAND CRU ‘82

Website

Zie ook: WebWeetjes